Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020
image_print