Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ-ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020
image_print