Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκρότηση σε σώμα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας – Ορισμός πρακτικογράφου

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024
image_print