Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκρότηση σε σώμα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας- Ορισμός πρακτικογράφου.

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024
image_print