Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print