Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023
image_print