Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε.679-2016 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4624-2019

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2022
image_print