Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών δικτύων μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ (337) χωρίς την έκδοση χρεωστικής κάρτας

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024
image_print