Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Δράμας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4662/20

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024
image_print