Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print