Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Τροποποίηση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή και αποτέφρωση μικρών νεκρών ζώων».

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024
image_print