Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Τροποποίηση της 8/2023 ΑΔΣ περί «Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Δράμας, του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «SUB1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ)» συνολικού προϋπολογισμού 1.461.107,81 €, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024
image_print