Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος 190.000 τ.μ. του αριθμ. 811 κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Μαυροβάτου.

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την μακροχρόνια εκμίσθωση τμήματος 190.000 τ.μ. του με αριθμό 811 κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου τ.κ. Μαυροβάτου, για πενήντα (50) έτη, με σκοπό την ανάπτυξη στο παραπάνω ακίνητο δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής που προϋποθέτει ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ