Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 190.000 Τ.Μ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. 811 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΜΗΜΑΤΑ

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022
image_print

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ