Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διεξαγωγή Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού “Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας”

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022
image_print