Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για την εργασία «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων» έτους 2013-2014.

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 .
β) Την 312/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης και ψηφίζεται η πίστωση για την εργασία «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων» έτους 2013-2014.
Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων» έτους 2013 – 2014 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 58.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 13%..
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 04-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών).
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ