Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση Διακήρυξης “Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικου”

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και της ΔΕΚΠΟΤΑ, προϋπολογισμού 60.722,76 € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ