Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση Διακήρυξης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων- Ελαιολιπαντικών»

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης (όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ελαιολιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, της ΔΕΚΠΟΤΑ, της ΔΕΥΑΔ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας καθώς και του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, προϋπολογισμού 1.598.043,43 € με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ