Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ »

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ »
με προϋπολογισμό: 120.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ