Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 – Aπρίλιος 2016

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
image_print

 Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015Aπρίλιος 2016».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 39.950,40 ευρώ  με το ΦΠΑ (23%).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ