Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης/1-12-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Friday, 1 December 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ