Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας ανάρτησης αποφάσεων της 6ης /27-06-2022 συνεδρίασης της κοινότητας Δράμας.

Thursday, 30 June 2022
image_print