1

Πίνακας ανάρτησης αποφάσεων της 6ης /27-06-2022 συνεδρίασης της κοινότητας Δράμας.

εδώ