Γραφείο Τύπου

Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού των δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020
image_print
Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού των δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Δράμας

Ο Δήμαρχος Δράμας

Έχοντας υπόψη:

  1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών με θέμα “Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό”.
  3. Την υπ’ αρίθμ. 227/12-3-2020 επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προς το σύνολο των Δήμων της ΠΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Όλες οι Διοικητικές υπηρεσίες του Κεντρικού Δημαρχείου, της κοινωνικής Υπηρεσίας που στεγάζονται στο ισόγειο του Διοικητηρίου, της Διεύθυνσης Δόμησης που στεγάζεται στον 4ο όροφο του Διοικητηρίου, του Κέντρου Κοινότητας που λειτουργεί στο ισόγειο του παλαιού δημαρχείου, καθώς και όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται στο παλαιό Δημαρχείο, θα εξυπηρετούν τους πολίτες καθημερινά από ώρα 09:00 έως 13.00.
  2. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα λειτουργεί καθημερινά από ώρα 09:00 έως 12:00 και από ώρα 16:00 μέχρι 19:00. Κάθε Σάββατο το ΚΕΠ θα λειτουργεί από 09:00 έως 12:00.
  3. Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Δράμας, έχει δε ισχύ μέχρι 31/3/2020.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση

Από το Γραφείο Τύπου