Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Οδοποιία ΤΔ Λιβαδερού (& Δενδρακίων)

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία ΤΔ Λιβαδερού (& Δενδρακίων)», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 33.025,99 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 40.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κατεβάστε την διακήρυξη