Γραφείο Τύπου

Π.Ο.Δ.Δ. – Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022
image_print
Π.Ο.Δ.Δ. - Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ

Π.Ο.Δ.Δ.

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ

Κωδικός θέσης 01

Ειδικότητα : ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε ή να δείτε τον Πίνακα