Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ”

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για την «προμήθεια σπόρων γκαζόν», σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ