Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου για τα έτη 2012 2013 (μέρος)»

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,   με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών  με χρήση μηχανημάτων έργου για  τα έτη 2012 – 2013 (μέρος)»,   σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006  και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  50.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ