Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΎ”

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια υλικών φωτισμού για το έτος 2012.

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα σχετικά έγγραφα από την ιστοσελίδα του δήμου, αλλά τον προυπολογιμσό προσφοράς και το τιμολόγιο προσφοράς πρεπει να τα παραλάβουν από τον δήμο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ