Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας ανάρτησης αποφάσεων της 6ης /27-06-2022 συνεδρίασης της κοινότητας Δράμας.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
image_print