Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 09/07-06-2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα pinakasdk09-07.06.2017