Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 13ης /11-07-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ