Πίνακες Θεμάτων Επ. Διαβούλευσης

Πίνακας Ανάρτησης Θέματος της 2ης/22-07-2021 δια τηλεδιάσκεψης (μέσω e:Presence) Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δράμας

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ