1

Πίνακας Ανάρτησης Θέματος της 2ης/22-07-2021 δια τηλεδιάσκεψης (μέσω e:Presence) Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ