Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης/28-2-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ