Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η/29-4-2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ