Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 26ης/18-11-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ