Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 39ης/8-11-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ