Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Θεμάτων της 04ης /06-03-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δράμας

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ