Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Θεμάτων της 10ης /29-10-2019 Συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ