Πίνακας Θεμάτων της 10ης /29-10-2019 Συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ