Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας θεμάτων της 18ης/27-11-2018 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018
image_print

                                                                                                            ΘΕΜΑΤΑ

                                                                       ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                                   27-11-2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

55.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Σωματείο Εθελοντών ΠΡΟΤΕΚΤΑ Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

56.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 14ου Δημοτικού Σχολείου στον Σκακιστικό Όμιλο Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

57.

Διάθεση χρήσης του Αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στη Θρακική Εστία.

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

58.

Διάθεση χρήσης του Αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στη σχολή χορού της κας Νότα Έλενας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

59.

Διάθεση χρήσης του Αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στη σχολή χορού της κας Ακκασιάδου Βασιλικής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 3-12-2018

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη