Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΗ 32η/21-12-2022 ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ