Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 30η/14-12-2022 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ