Δημοτικό Συμβούλιο

Πρακτικό ματαίωσης της Ειδικής συνεδρίασης 9-1-2022 του Δ.Σ.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022
image_print

Δείτε το πρακτικό ματαίωσης εδώ