Αλλαγή Στοιχείων Τέκνου λόγω Αναγνώρισης & Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο.
  • Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης, από συμβολαιογράφο.
  • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία: