Δήλωση Θανάτου
image_print

Ο θάνατος δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου όπου μεταφέρεται ο νεκρός για ενταφιασμό.

Υπόχρεοι για τη δήλωση  του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο, ο εργολάβος του Γραφείου Τελετών ή ειδικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αυτού.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι 24 ώρες από τον θάνατο. Αν πριν από τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου έγινε ενταφιασμός, η ληξιαρχική πράξη συντάσσεται μόνο με δικαστική απόφαση.

Άδειες Ταφής:

Η ταφή κάθε νεκρού επιτρέπεται 12 ώρες μετά από τον θάνατο που πιστοποιήθηκε νόμιμα και σε περίπτωση νεκροτομής  αμέσως μετά απ’ αυτήν.

Οι άδειες ταφής εκδίδονται από το Ληξιαρχείο κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα Σαββατοκύριακα και τις  αργίες το Ληξιαρχείο είναι ανοικτό το πρωί από ώρα 09.30-10.30.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521021250

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό θανάτου από τον ιατρό ή από ιατροδικαστή.
  • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος.
  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.