Διόρθωση Τόπου Γέννησης & Θρησκεύματος
image_print

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται :

  1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
  2. Υπεύθυνη δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση.

Πρότυπα Αρχεία: