Μεταδημότευση Άγαμου
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

Πρότυπα Αρχεία: