Μεταφορά Οστών Από άλλο Νεκροταφείο
image_print

Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία στο 2521032169 για να οριστεί η ημερομηνία υποδοχής των οστών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Προσκόμιση εγγράφου άδειας μεταφοράς και βεβαίωσης απολύμανσης οστών της αντίστοιχης Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Πρότυπα Αρχεία: